Kancelaria Radcy Prawnego

Obsługa w zakresie prawa gospodarczego

Serdecznie witamy na internetowej stronie prezentującej ofertę i dorobek Kancelarii Radcy Prawnego Adama Pistuna.  Działa ona na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego od 1993 roku. Dzięki szerokiemu zakresowi usług prawnych zdobyła duże doświadczenie w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Podejmujemy się pomocy w sprawach związanych z upadłością konsumencką oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oferujemy dochodzenie zapłaty oraz zastępstwo egzekucyjne. Znajomość spraw gospodarczych i pracowniczych ugruntowała pozycję kancelarii wśród klientów wywodzących się zarówno spośród spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na pozytywne postrzeganie Kancelarii Radcy Prawnego Adama Pistuna niewątpliwie miały wpływ duża elastyczność w zakresie sposobu kontaktu z klientami oraz terminów spotkań, a także relatywnie niskie ceny usług.

Prawo
upadłościowe

Prawo upadłościowe

Nam hoc natura aequum est, neminem cum alterius.

Słuszne jest, aby nikt nie wzbogacał się z cudzej strony.

Prawo cywilne
i rodzinne

Prawo cywilne

I. Ius civile vigilantibus scriptum est.

Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.

II. Delicta parentium liberis non nocent.

Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci.

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas  spectanda sit.

We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie „ zasady słuszności”.

Prawo
gospodarcze

Prawo gospodarcze

I. Nulla pactione effici potest, nedolus praestetur.

Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp.

II. Non omne,quod licet, honestum est.

Nie wszystko co dozwolone, jest uczciwe.

Doradztwo i obsługa prawna

Nasza kancelaria oferuje osobom fizycznym doradztwo prawne, zastępstwo egzekucyjne wobec dłużników oraz zastępstwo procesowe w sądach. W ich imieniu dochodzimy zapłaty od pracodawców i odszkodowań od ubezpieczycieli. Sporządzamy umowyodwołania w różnego rodzaju sprawach. Oferujemy pomoc przy sprawach rozwodowych, a także separacyjnychalimentacyjnych. Zajmujemy się pomocą w przypadku podziału majątku lub otrzymania spadku. Doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych pozwala nam występować również w sprawach o dochodzenie rent i emerytur z ZUS.

Najlepszą rekomendacją skuteczności i jakości usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Adama Pistuna jest ponad trzyciestoletnie doświadczenie. To właśnie tak bogata praktyka i wiedza pozwalają nam podejmować się realizacji niełatwych wyzwań. Oferujemy niezwykle korzystne, przejrzyste i uczciwe warunki współpracy. Przy długotrwałej współpracy rozważamy możliwość udzielenia rabatów. Dobrze jest mieć przy sobie rzetelnego i kompetentnego doradcę, gdyby ewentualnie doszło do pojawienia się problemów natury prawnej. Nawet w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie. Kancelaria może pomóc pokonać kłopoty i doprowadzić sprawę do oczekiwanego finału.