Cennik
Cennik usług prawnych

Cennik usług prawnych

W zależności od rodzaju i sposobu świadczenia usług w Kancelarii stosowane są odpowiadające im typy wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne – ryczałtowe, które stosowane jest przy obsłudze firm. Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest z klientem, a jej wartość możliwa jest już na poziomie 500,00 zł. Współpraca oparta jest na zasadzie umowy o stały nadzór i opiekę radcy prawnego nad firmą.
  • Stawka godzinowa za pojedyncze porady – wynagrodzenie dotyczące prowadzenia pojedynczych spraw z upoważnienia klienta. Ustalenie konkretnej ceny poprzedzone jest każdorazowo indywidualną wyceną i zakresem upoważnienia. Koszt porady zawiera się w granicach 50-120 zł. Wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stosowane są niższe stawki.
  • Stawka ryczałtowa – windykacja długu za pośrednictwem komorników.
  • Wynagrodzenie w sprawach upadłościowych – wynagrodzenie to jest uzgadniane indywidualnie i dostosowane do sytuacji majątkowej klienta.
 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem stałej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących zarówno małe, jak i średnie firmy. Oferta ta kierowana jest do zarządców i właścicieli podmiotów gospodarczych, którzy potrzebują stałego kontaktu z prawnikiem. Bieżąca obsługa realizowana jest poprzez wizyty prawnika Kancelarii w siedzibie klienta, a także kontakt telefoniczny i faksowy oraz mailowy. Koszt obsługi stałej ustalany jest indywidualnie z klientem. Jego wysokość może kształtować się już od 500 złotych miesięcznie. Kwota wynagrodzenia miesięcznego zależna jest od liczby powierzanych czynności oraz stopnia ich skomplikowania.

W przypadku powierzania Kancelarii spraw sądowych, poza wynagrodzeniem ryczałtowym naliczane jest osobne wynagrodzenie, pobierane po wyegzekwowaniu go od przeciwników procesowych klienta, na którego rzecz wykonywana jest obsługa prawna.

Wynagrodzenie godzinowe

Kancelaria podejmuje się także zleceń na wykonanie określonych czynności. Może to być wzięcie udziału w negocjacjach czy postępowaniu przedsądowym. Sporządzamy określonego rodzaju pisma procesowe oraz umowy. Oferujemy pomoc w zredagowaniu regulaminu. W tego typu przypadkach stawkę wynagrodzenia ustalamy indywidualnie z klientem. Jej wysokość zależy zarówno od liczby godzin niezbędnych do realizacji zadania, jak i stopnia złożoności zleconej sprawy. Przy znacznym nakładzie czasu istnieje możliwość negocjowania stawki, a nawet ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za sprawę. Oferujemy stawkę już od 100 złotych.

Windykacja długu

Nasza Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem prostej windykacji zasądzonej już należności. W takim przypadku nasz klient zasadniczo nie ponosi kosztów prowadzenia postępowania. Przyjmujemy zasadę, by kosztami przede wszystkim obciążyć dłużnika. Wynagrodzenie nasze płatne jest po wyegzekwowaniu pełnej należności. Wyjątek od tej zasady stanowią zaliczki, których opłacenia żądają komornicy, i te pokrywa klient.

Windykacja wiąże się zwykle z niespłaconymi należnościami z tytułów umów sprzedaży, wykonania dzieła, zlecenia czy przewozu oraz wszystkich innych związanych z wykonywaniem usług. Problemy z nierzetelnym kontrahentem, który nie spłaca swojego długu, dobrze jest powierzyć Kancelarii mającej doświadczenie w prowadzeniu windykacji. Cena tej usługi zależna jest od wartości dochodzonego długu, zaczyna się już od 100 złotych, a co najważniejsze – pokrywana jest przez dłużnika.