Cennik

Cennik usług prawnych

Cennik usług prawnych

W zależności od rodzaju i sposobu świadczenia usług w Kancelarii stosowane są odpowiadające im typy wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne – ryczałtowe, które stosowane jest przy obsłudze firm. Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest z klientem, a jej wartość możliwa jest już na poziomie 500,00 zł. Współpraca oparta jest na zasadzie umowy o stały nadzór i opiekę radcy prawnego nad firmą.
  • Stawka godzinowa za pojedyncze porady – wynagrodzenie dotyczące prowadzenia pojedynczych spraw z upoważnienia klienta. Ustalenie konkretnej ceny poprzedzone jest każdorazowo indywidualną wyceną i zakresem upoważnienia. Koszt porady zawiera się w granicach 50-120 zł. Wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stosowane są niższe stawki.
  • Stawka ryczałtowa – windykacja długu za pośrednictwem komorników.
  • Wynagrodzenie w sprawach upadłościowych – wynagrodzenie to jest uzgadniane indywidualnie i dostosowane do sytuacji majątkowej klienta.