Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W dziedzinie Prawa Gospodarczego Kancelaria proponuje stałą lub doraźną współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jak i innymi podmiotami gospodarczymi, takimi jak spółki prawa handlowego, spółki cywilne i inni przedsiębiorcy. Stała obsługa prawna zapewnia ochronę prawną i możliwie bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w relacjach z kontrahentami, klientami jak i urzędami. Formy, zakres współpracy i sposób kontaktowania się oraz wynagrodzenie ustalamy w umowie. Obsługiwana firma może liczyć na stałe doradztwo i pomoc prawną w szerokim zakresie, w tym zastępstwo prawne w sprawach sądowych i administracyjnych oraz reprezentowanie  przed urzędami. Szczególnie istotne jest, naszym zdaniem, zadbanie o to, by umowy zawierane przez naszych klientów były dla nich bezpieczne. Nie mniej ważne jest takie ułożenie relacji z pracownikami  i zleceniobiorcami, by poprzez właściwe uregulowanie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania /jeżeli są wymagane/, umów zleceń i umów o dzieło, zabezpieczyć interes firmy od strony wymagań przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych i przepisów prawa cywilnego, tak by nie narażać przedsiębiorcy na sankcje ze strony organów kontrolnych ZUS, Inspekcji Pracy i innych.

Przy stałej obsłudze prawnej firmy, w sprawach sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń od dłużników naszego klienta, Kancelaria zapewnia pobranie wynagrodzenia za prowadzony proces dopiero po wyegzekwowaniu długu, a nie przed wszczęciem procesu, jak to ma miejsce w stosunku do klientów doraźnych. Jest to niewątpliwie dla obsługiwanej firmy bardzo korzystne zważywszy, że nie wszystkie zasądzone długi daje się odzyskać pomimo zaangażowania komornika.

Doraźna pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię we wszystkich w/w  sprawach z jakimi zgłosi się przedstawiciel firmy i na każdym etapie sprawy. Zastępstwo procesowe zabezpieczone jest umową z klientem.